Veiledning

Vi tilbyr
  • Klinisk og faglig veiledning til behandlingspersonell, hovedsakelig rettet mot direkte pasientrettet arbeid.

Målgruppe kan være enkeltpersoner, faggrupper eller tverrfaglige team innen spesialisthelsetjeneste, kommunehelsetjeneste eller private behandlingsinstitusjoner.

  • Veiledning på organisasjons- og systemnivå. Det kan være samarbeidsproblemer, arbeidskonflikt, vanskelige medarbeidersamtaler eller mestring av rolle som leder eller medarbeider.

Målgruppe kan være enkeltpersoner, faggrupper eller tverrfaglige team i alle typer organisasjoner f.eks. bedrifter, skoler, politi.

Innhold i veiledning
  • Veiledning handler om å støtte og utfordre individ og team til å utvikle tanker og perspektiver i det daglige arbeid både klinisk og organisatorisk.
Veiledning gis
  • Individuelt eller i grupper
  • Ved personlig fremmøte, på arbeidsplassen eller via telefon/skype
  • Lokalt, nasjonalt og internasjonalt
Praktiske rammer
  • En veiledningstime er 45 min. Vi anbefaler to veiledningstimer per gang
  • Antall ganger og hvor ofte veiledningen skal finne sted avtales før oppstart.
  • Vi arbeider som oftest sammen i veiledningen.