GOD DIALOG-klinikken

Veiledning

Vi tilbyr

 • Klinisk og faglig veiledning til behandlingspersonell, hovedsakelig rettet mot direkte pasientrettet arbeid.

Målgruppe kan være enkeltpersoner, faggrupper eller tverrfaglige team innen                       spesialisthelsetjeneste, kommunehelsetjeneste eller private behandlingsinstitusjoner.

 • Veiledning på organisasjons- og systemnivå. Det kan være samarbeidsproblemer, arbeidskonflikt, vanskelige medarbeidersamtaler eller mestring av rolle som leder eller medarbeider.

Målgruppe kan være enkeltpersoner, faggrupper eller tverrfaglige team i alle typer    organisasjoner f.eks. bedrifter, skoler, politi.

 

Innhold i veiledning
 • Handler om å støtte og utfordre individ og team til å utvikle tanker og perspektiver i det daglige arbeid.
 • I klinisk veiledning kan teamet velge aktuelle problemstillinger som legges fram. Andre ganger kan teamet ønske å ha fokus på læring innen Åpen dialog, reflekterende prosesser og hvordan det kan brukes i det kliniske arbeidet. Det kan også være kombinasjon av klinisk arbeid og læring. Vi veileder også grupper som har lite kjennskap til Åpen dialog og som har lyst og interesse av å lære mer. Da bruker vi tid på å veilede i grunnprinsippene.
 • Vi bruker ofte hverandre i refleksjon, eller at en av oss leder samtalen med teamet som er involvert og den andre leder refleksjonen.

 

Veiledning gis
 • Individuelt eller i grupper
 • Ved personlig fremmøte, på arbeidsplassen eller via telefon/skype
 • Lokalt, nasjonalt og internasjonalt

 

Praktiske rammer
 • En veiledningstime er 45 min. Vi anbefaler to veiledningstimer per gang.
 • Antall ganger og hvor ofte veiledningen skal finne sted avtales før oppstart.
 • Vi jobber ofte sammen i veiledning og bruker tankegangen fra Åpen dialog i prosessene.