GOD DIALOG-klinikken

Undervisning

Undervisning/kurs

Vi tilbyr undervisning og kurs til spesialisthelsetjeneste, høyskoler, kommunehelsetjeneste, skoler, næringslivsaktører, institusjoner mm.

Vi kan tilpasse kurs og undervisning som dekker de behov som måtte være til stede.

 

Aktuelle tema:

Åpen dialog og reflekterende prosesser
 • Prinsipper og grunnholdninger i Åpen dialog
 • Bruk av Åpen dialog i klinisk virksomhet og veiledning

 

Psykisk helse
 • Psykisk helse hos barn, unge voksne og eldre
 • Tema om alle diagnosegrupper – behandling, forekomst, prognose
 • Medisinfri behandling
 • Nedtrapning av medisiner
 • Medikamentell behandling
 • Psykisk helse i et historisk perspektiv

 

Helseforståelse
 • Sykdomsbegreper
 • Forebyggende og helsefremmende arbeid
 • Habilitering og rehabilitering
 • Recovery og empowerment
 • Bruker- og pårørende medvirkning

 

Samhandling mellom helsenivåer og internt i organisasjoner

 

Konfliktløsning