Undervisning og kurs

GOD DIALOG-klinikken tilbyr undervisning og kurs til spesialisthelsetjeneste, høyskoler, kommunehelsetjeneste, skoler, bedrifter, institusjoner m fl.

Vi kan tilpasse kurs og undervisning som dekker de behov som måtte være til stede.

Aktuelle tema:

Psykisk helse
  • Psykisk helse hos barn, ungdom, voksne og eldre
  • Tema om alle diagnosegrupper – behandling, forekomst, prognose
  • Medisinfri behandling
  • Nedtrapning av medisiner
Helseforståelse
  • Sykdomsbegreper
  • Forebyggende og helsefremmende arbeid
  • Hva er god helse
  • Stress og stressmestring
Kommunikasjon
Konfliktløsning
Åpen dialog og reflekterende prosesser
  • Prinsipper og grunnholdninger i Åpen dialog
  • Bruk av Åpen dialog i klinisk virksomhet og veiledning