GOD DIALOG-klinikken

Om oss

 

Om oss

Vi er to terapeuter som driver GOD DIALOG-klinikken. Vi er inspirert av Åpen dialog som terapiform og bruker ofte denne tenkning som grunnlag i behandlingen som tilbys. Vi vil at de som kommer til GOD DIALOG-klinikken skal oppleve å bli lyttet til, sett, hørt og respektert. 

 

Reiulf

Reiulf Øistein Ruud, psykiater og familieterapeut.

Utdannet lege 1979, jobbet som kommunelege og på sykehus fra 1979, og i spesialisthelsetjenesten for psykisk helse fra 1983 til 2015. De siste to år jobbet deltid i prosjekt Psykiater på deling i Øksnes og Bø kommuner.

Ble psykiater i 1987. Har en to-årig grunnutdanning i psykoanalytisk psykoterapi. 

 

Pia123

Pia Birgitte Jessen, ergoterapispesialist i psykisk helse og familieterapeut.

Utdannet ergoterapeut i 1980 og har jobbet i spesialisthelsetjenesten for psykisk helse fra 1980 til 2016. Har videreutdanninger i psykiatrisk rehabilitering og veiledning i et familieperspektiv og har en master i folkehelse. 

 

Vi har

v  Drevet gründervirksomhet i Vesterålen ved å bygge opp og jobbe ved Vesterålen DPS fra 1988 til 2016

v  Lang erfaring med ulike terapiformer i behandling av personer med psykiske lidelser; individuelt, par, familie og grupper

v  Lang erfaring innen veiledning og undervisning i psykisk helse og andre relaterte områder både nasjonalt og internasjonalt

v  Vært engasjert i prosjektarbeid for bl a Helse Nord og Statens helsetilsyn.

v  Et stort nasjonalt og internasjonalt faglig nettverk. Bl a har vi siden 1996 møttes årlig med kolleger i et internasjonalt nettverk for å dele erfaringer med Åpen dialog. Vi har i mange år jobbet sammen med professor Tom Andersen og professor Jaakku Seikkula som er nestorer innen fagfeltet.