GOD DIALOG-klinikken

Behandling

Terapeutisk behandlingstilbud

Vi tilbyr et terapeutisk behandlingstilbud til mennesker med psykiske og fysiske plager samt sosiale utfordringer som medfører behov for hjelp. Vi tilbyr individualterapi og par-, familie- eller nettverksterapi. I første samtale tilstreber vi å være to terapeuter.

Behandlingen gis fortrinnsvis ved personlig fremmøte på klinikken, og kan også gjøres via telefon eller skype ved behov.

 

Terapiformer

Vi har en grunnleggende forståelse av og erfaring med at symptomer ikke kan behandles ved å fokusere på symptomer alene. De er signaler fra kroppen om at noe er i ubalanse i ens liv, enten på det psykologiske, fysiske eller det sosiale plan. Samtidig er det også viktig å se symptomene i relasjon til det livet som er levd, og den livssituasjonen man befinner seg i.

Som et supplement til tradisjonell samtaleterapi (psykodynamisk og kognitiv terapi) i psykisk helsevern bruker vi Åpen dialog.  Som terapeuter fokuserer vi i samtalen på pasientens og nettverkets (familie, venner, kolleger) ressurser, også når pasienten og nettverket har store problemer, er i krise eller er rammet av psykisk eller fysisk sykdom.

Vi har erfart at det i vanskelige livssituasjoner kan være behov for hjelp til å bedre kommunikasjon og forståelse for hverandre innad i nettverket. I Åpen dialog er det vesentlig å lære og lytte til hverandre. På den måte kan pasient og nettverk utvikle en felles forståelse for utfordringer de står overfor. Vi oppfordrer derfor pasienten til å invitere med personer fra nettverket som aktive deltagere i noen eller i alle samtalene.

 

Hvem kan ha nytte av behandlingen?

 

Personer som opplever:
 • Behov for å endre livsstil eller behov for egenutvikling.
 • Angst, tvangstanker og tvangsatferd
 • Depresjon, nedstemthet eller selvmordstanker
 • Kriser, sorg og redusert livskvalitet
 • Nedsatt arbeidsevne
 • Dårlig selvfølelse, usikkerhet og bekymringer
 • Stress eller utbrenthet
 • Tankeforstyrrelser
 • Søvnvansker
 • Spiseforstyrrelser
 • Langvarig sykdom i familien, feks hos foreldre, ektefelle/samboer, søsken eller barn.
 • Kommunikasjonsproblemer f eks med barn/ungdom.
 • Samlivsproblemer
 • Langvarig fysisk sykdom
 • Langvarig sykemelding
 • Konflikter i arbeidslivet
 • Traumer