GOD DIALOG-klinikken

Bedrifter

GOD DIALOG-klinikken tilbyr et supplement til bedriftshelsetjenesten i form av behandling, veiledning og undervisning.

De ansatte er bedriftens viktigste ressurs. Belastninger i privatlivet eller på jobb kan få store konsekvenser for den enkelte og for bedriften i forhold til kortere eller langvarig sykemelding.

Behandling

Som er forebyggende tiltak kan ansatte som er eller står i fare for å bli sykemeldte gis tilbud om samtalebehandling individuelt eller sammen med familie/nettverk ved GOD DIALOG-klinikken. For mer informasjon se: Terapeutisk behandlingstilbud.

Veiledning

Vi kan tilby bistand og veiledning ved f.eks. konflikter, samarbeidsproblemer og vanskelige medarbeidersamtaler. Rådgiving kan gis individuelt eller i grupper i forhold til mestring av rolle som leder eller medarbeider.

Kurs og undervisning

Vi kan holde kurs innen områder som er aktuelle for bedriften. Det kan være enkeltstående undervisning over en time eller to, fast avtale over tid med aktuelle temaer eller halvdags- eller heldagskurs.

Prioritet og fleksibilitet

Ansatte fra bedrifter vil bli prioritert. Vi vil tilstrebe å gi et raskt tilbud enten samme dag eller senest innen tre virkedager (unntatt ferie).

Behandling kan gis på GOD DIALOG-klinikken, på arbeidsplassen, på telefon eller skype.

Pris

Bedrifter kan inngå avtale med GOD DIALOG-klinikken om å betale hele eller deler av behandlingen for ansatte, som betaler differansen.