Bedrifter

GOD DIALOG-klinikken jobber som konsulenter i store og mindre bedrifter innen følgende områder: behandling, veiledning, undervisning, kvalitetssikring/effektiviseringstiltak mm.

Behandling

De ansatte er bedriftens viktigste ressurs. Belastninger i privatlivet eller på jobb kan få store konsekvenser for den enkelte og for bedriften i form av kort eller langvarig sykemelding.

Som et forebyggende tiltak kan ansatte som er eller står i fare for å bli sykemeldte gis tilbud om samtalebehandling individuelt eller sammen med familie/nettverk ved GOD DIALOG-klinikken. For mer informasjon se: Terapeutisk behandlingstilbud.

Veiledning

Vi kan tilby veiledning ved f.eks. konflikter, samarbeidsproblemer og vanskelige medarbeidersamtaler og dermed bidra til å fremme gode informasjons- og kommunikasjonsprosesser.

Veiledning kan også gis i forhold til mestring av rollen som leder eller medarbeider – individuelt eller i gruppe.

Kurs og undervisning

GOD DIALOG-klinikken kan holde kurs innen områder som er aktuelle for bedriften. Det kan være enkeltstående undervisning over en time eller to, fast avtale over tid med aktuelle temaer, eller halvdags- eller heldagskurs.

Kvalitetssikring

GOD DIALOG-klinikken kan bidra bedrifter i å fremme kvalitetssikringssystemer og rutiner samt evaluering av disse.

Tilbudet kan gis på GOD DIALOG-klinikken, på arbeidsplassen, på telefon eller skype.