Om oss

GOD DIALOG-klinikken ble etablert i februar 2017 av Reiulf Ø. Ruud og Pia Birgitte Jessen. Vi er inspirert av Åpen dialog som terapiform og bruker ofte denne tenkning som grunnlag i behandlingen som tilbys. Det er vårt ønske at de som kommer til

GOD DIALOG-klinikken skal oppleve å bli lyttet til, sett, hørt og respektert.


Reiulf Øistein Ruud, psykiater og familieterapeut.

Utdannet lege 1979, jobbet som kommunelege og på sykehus fra 1979 og ble spesialist i psykiatri i 1987. Har jobbet i spesialisthelsetjenesten for psykisk helse fra 1983 til 2015.

Har deretter jobbet to år deltid i prosjekt «Psykiater på deling i Øksnes og Bø kommuner», samt ett år deltid på Høgskolen i Sørøst Norge.

Har en to-årig grunnutdanning i psyko-analytisk psykoterapi, og familieterapi.


Pia Birgitte Jessen

Pia Birgitte Jessen, ergoterapispesialist i psykisk helse og familieterapeut.

Utdannet ergoterapeut i 1980 og har jobbet i spesialisthelsetjenesten for psykisk helse fra 1980 til 2016. Har videreutdanninger i psykososial rehabilitering ved psykoser og veiledning i et familieperspektiv, har en master i folkehelse og er utdannet familieterapeut.

Vi har
  • Drevet gründervirksomhet i Vesterålen ved å utvikle Vesterålen DPS fra 1988 til 2016
  • Lang erfaring med ulike terapiformer i behandling av personer med psykiske lidelser; individuelt, par, familie og grupper
  • Lang erfaring innen veiledning og undervisning i psykisk helse og andre relaterte områder både nasjonalt og internasjonalt
  • Forskningsbakgrunn innen kvalitativ forskning
  • Vært engasjert i ulike prosjektarbeid. Pia Birgitte Jessen utarbeidet på vegne av Statens helsetilsyn i 1998 en veileder for Distriktspsykiatriske sentre og Reiulf Ø. Ruud utarbeidet i 2004 Psykiatriplan for Helse nord.
  • Et stort nasjonalt og internasjonalt faglig nettverk.